OTHER

DECOS
TRIBES' DECORATIONS (ITALY)
PUBLIC BETA DECO (HUNGARY)

FIRE SHOW
Animus&nima

SOUND 
FUNKTION-ONE SOUND SYSTEM


CZECH


1. MÍSTO Chotěvice 326, Kemp Svatá Kateřina (gps:50.5015411N, 15.7772756E) 

2. OTEVŘENÍ A ZAVŘENÍ AREÁLU - Kemp a parkoviště bude otevřený ve čtvrtek 25.8.2022 od 12:00. (Více info v sekci 5). - Chatky budou připraveny od 16:00. (Více info v sekci 5). - Dolní festivalová část bude otevřena pro všechny od 16:00. - Program zahájí při západu slunce projekt Okapi ve čtvrtek od 19:57. - Konec programu je v neděli 28.8.2022 ve 13:00. - Chatky je nutné vyklidit do 13:00. - Dolní část se uzavře ve 13:00. - V kempu a na parkovišti můžete zůstat do půlnoci v neděli 28.8.

3. VSTUPENKY - Areál má omezenou kapacitu proto prosím využijte předprodej přes goout. - Cena v předprodeji je 2000 Kč na celý festival. - Děti do 15 let zdarma - LINK NA PŘEDPRODEJ https://goout.net/cz/digital-forest-2022/szawnws - CENY VSTUPENEK NA MÍSTĚ - 2500 Kč celý festival. - 2000 Kč od páteční 13:00 do konce. - 1500 Kč od sobotní 13:00 do konce. - Stan: 300 Kč. - Auto: 300 Kč. - Karavan: 400 Kč.


4. DOPRAVA A FESTIVALOVÉ TAXI Auto: Příjezd možný od obce Chotěvice nebo od Dvůr Králové nad Labem. Obě cesty jsou v létě dobře sjízdné. Gps pro navigaci 50.5015411N, 15.7772756E. Veřejná doprava: Na místo se dostanete veřejnou dopravou přes Pardubice do města Dvůr Králové nad Labem a odtud autobusem do zastávky Chotěvice, Malá Amerika. Odtud je to 5 km pěšky. Nebo vlakem přes Hradec Králové a Trutnov do zastávky Chotěvice. Poté 3 km pěšky. Je možné také využít festivalové taxi. Festivalové taxi: 0 až 5 km do 4 osob 200 Kč Fix. 5Plus osob 300 Kč Fix. Jinak 60 Kč nástup a 28 Kč za km do 4 osob. 60 Kč nástup a 50 Kč km při 5 a více osobách. Alkohol test 100 Kč. Odvoz vozu 0 až 10 km 700 Kč. Více km 70 Kč/km. Poplatek za alko tester se jednorázově odečte z ceny odvozu při jeho využití. Stanoviště taxi bude hned u příjezdové cesty nahoře v areálu. Viz mapka. Kontakt pro objednávky: 00420734345678 (CZ) a 00420722300721 (CZ/ENG) 


5. KEMP, PARKOVÁNÍ, UBYTOVÁNÍ - Kemp se otevírá 25.8.2022 ve 12:00. (Prosím, dříve nejezděte). - Poplatek za jeden stan pro celou dobu festivalu je 300 Kč. Platí se na festivalové bráně. - Ubytování v předem zakoupené chatce bude možné od čtvrteční 16:00. - Klíč od chatky dostanete na festivalové bráně. Za klíč od chatky se vybírá záloha 300 Kč, která bude vrácena při odjezdu oproti klíčům na baru pana majitele. - Ve všech chatkách pro vás bude připraveno povlečení a peřiny. - Nutné je podepsat dohodu o pronájmu chatky v rekreačním středisku. - Parkování bude možné na vyhrazené louce. Stanové městečko je kousek od parkoviště. U auta je zakázáno stanovat. Pokud někdo v autě spí, tak samozřejmě může. - Cena za auto je 300 Kč a za karavan 400 Kč. Parkoviště není hlídané. - V kempu je jedno centrální ohniště. Zakázáno je rozdělávání vlastního ohně kdekoliv. Upozorňujeme na nebezpečí vzniku požáru i z nedopalku, používejte prosím osobní popelníčky. Kouření v lese ja zakázáno zákonem. - Sprchy v areálu jsou za poplatek 30 Kč,- - Mobilní WC budou ve festivalovém kempu, tak i na festivalovém místě. - Vše je blízko sebe, tak se neboj, že strávíš půl hodiny na cestě ze stage ke stanu.

6. PITÍ A JÍDLO - V areálu se nachází restaurace, která pro vás bude vařit klasickou českou kuchyni. - Prosím, podpořte náš Cross Bar, na kterém se na vás budou těšit ti nejlepší barmani z klubu Cross! - Vlastní jídlo a pití si vzít můžeš. Je zakázáno nosit sklo do festivalového areálu.

7. PROGRAM - Lineup zveřejníme v pondělí 22.8. - Hudební program startuje ve čtvrtek 25.8. při západu slunce v 19:57. - Konec hudebního programu v neděli 28.8. ve 13:00. - Workshop program začíná v pátek 26.8. v 10:00 a končí v sobotu v 18:30.8. MOBILNÍ APLIKACE S LINEUPEM - Bude ke stažení v týdnu akce! - Na vstupu bude k dostání také tištěná verze.


 

9. MOBILNÍ SÍT - Je v celém areálu dostatečné pokrytí mobilních operátorů Vodafone, O2 a T-Mobile.


10. ZVÍŘATA - Prosím, nechte svého mazlíčka doma. Pokud nemůžete jinak, buďtě zodpovědní majitelé. Mějte svého psa v kempu na vodítku, do festivalové zóny je psům vstup z důvodu bezpečí zakázán.


11. PLATBY - Přijímáme pouze hotovost, CZK a EURO.


12. PITNÁ VODA - Ano, zdarma. U sprch, u baru a uprostřed festivalového areálu jsou kohoutky. 

13. PRVNÍ POMOC - V případě ohrožení života ihned vyhledejte pomoc a volejte záchrannou službu 155 nebo 112. V případě požáru volejte 150 nebo 112.

ENGLISH

 1. LOCATION Chotěvice 326, Campsite Svatá Kateřina (gps:50.5015411N, 15.7772756E)

 2. OPENING AND CLOSING HOURS - Camping site and parking lot open on Thursday 25th of August 2022 at 12:00 (more information in section 5). - Huts will be ready at 16:00 (more info in section 5). - Lower festival area open for everyone at 16:00. - The program is opened by the project Okapi at the sunset on Thursday at 19:57 and ends on Sunday 28th of August at 13:00. - The checkout time for the huts is at 13:00 as well. - The lower area clises at 13:00. - Although you may stay at the campsite and parking lot until Sunday midnight, 28th of August.

3. TICKETS - The recreational area has a limited capacity, that is why we kindly ask you to order tickets at the presale on goout. - The presale price is 2000 Kč for the whole festival. - Children under 15 are for free. - PRESALE LINK https://goout.net/cz/digital-forest-2022/szawnws - TICKET PRICES ON THE SPOT - 2500 Kč whole festival. - 2000 Kč from Friday 13:00 till the end. - 1500 Kč from Saturday 13:00 till the end. - Tent: 300 Kč. - Car: 300 Kč. - Van: 400 Kč.

4. HOW TO GET By car: You can come through Chotěvice or Dvůr Králové nad Labem. Both roads are drivable in the summer. Gps navigation 50.5015411N, 15.7772756E. By public transport: You can get through Pardubice to Dvůr Králové nad Labema and then take a bus to the stop Chotěvice, Malá Amerika. Then walk 5 km. Or go by train through Hradec Králové and Trutnov to Chotěvice station, then walk 3 km. You can also use the festival taxi service. By festival taxi: 0-5 km up to 4 people 200 Kč fix 5+ people 300 Kč fix. Longer distances: Up to 4 people: flagfall 60 Kč + 28 Kč/km Up to 5 people: flagfall 60 Kč + 50 Kč/km. Alcohol test 100 Kč. Vehicle towing service 0 - 10 km 700 Kč. Longer distances vehicle towing service 70 Kč/km Alcotest will be included in the price if you use the towing service. Taxi park will be situated right at the road in the upper area of the festival. See the maps. Contacts for taxi and towing services: 00420734345678 (CZ) a 00420722300721 (CZ/ENG) 


5. CAMPING, PARKING, ACCOMMODATION Camping site opens on the 25th of August at 12:00. (Please, do not come earlier. Thank you) - Whole festival price for one tent is 300 Kč. Paid at the entrance gate. - Pre-ordered stay in a hut will be possible starting from Thursday at 16:00. - You can get your key at the entrance gate. The deposit for the key is 300 Kč. It will be returned at the checkout at the owner's bar. - In every hut you will find blankets and bed linen. - You must sign a hiring contract for a hut. - You can park at the specially reserved field. The camping site is close to the parking space. It is forbidden to put up a tent near the parking place. But sleeping in a car is ok. - Car parking place 300 Kč. Van parking place 400 Kč. The parking place is guarded. - Camping site has one fireplace. It is strictly forbidden to make a fire anywhere else. Please, be aware of the fire risk from cigarette stubs, use personal ash-trays. Smoking in the forest is forbidden by law. - Shower 30 Kč,- - Mobile WCs will be all over the festival area. - All the places are located close to each other, so do not be afraid that it will take you half an hour to get from the stage to the tent. 

6. FOOD AND DRINKS - There is a restaurant that will offer you traditional Czech cuisine. - Please, support our Cross Bar where the best barmen from the club will be looking forward to make you a drink! - You can take food or drinks with you. Although keep in mind it is forbidden to bring glass to the festival area.

 7. PROGRAM - Lineup will be published on Monday, 22th of August. - Music program starts on Thursday 25th of August at the sunset, at 19.57. - The end of the music program is on Sunday 28tjh of August at 13:00. - Workshops start on Friday 26th of August at 10:00 and end on Saturday at 18:30. 


8. LINEUP MOBILE APP - Will be available for download on festival week! - Printed lineup will be available at the entrance. 

9. MOBILE SIGNAL - All the festival area is covered with mobile operators Vodafone, O2, and T-Mobile. 

10. PETS - Please, leave your pet(s) at home. If you cannot do it, be a responsible master. Use a dog-lead or a leash at the camping site. For safety reasons, dogs are not allowed to the festival zone. 

11. PAYMENT - We only accept cash, CZK or EURO. 

12. DRINKING WATER - Yes, for free. There are taps near the showers, at the bar and in the middle of the festival area. 

13. FIRST AID - In the case of emergency, find help and call emergency service 155 or 112. In the case of a fire, call 150 or 112.