COVID 19 RESTRICTIONS

Všechny restrikce a omezení v závislosti na nemoci COVI19 se v rámci konání festivalu budou řídit aktuálními opatřeními a doporučeními, které stanovuje vláda České Republiky. Více si o nich můžete přečíst 

 ZDE

All restrictions and limitations depending on the disease COVID 19 on the festival will follow the current measures and recommendations set by the government of the Czech Republic. You can read more about them 

 HERE